Szoftver letöltése most

Szoftver
letöltése most

Segítség a telepítéshez és az aktiváláshoz: 06800 21276

Segítség a telepítéshez és az aktiváláshoz:
06800 21276

ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Elállási jog távollévők között kötött szerződéseknél (fogyasztói szerződések)

A fogyasztókat törvényes elállási jog illeti meg. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célokkal köt jogügyletet, amely túlnyomóan sem a saját kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységéhez nem rendelhető hozzá.

A. ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Elállási jog

Önnek tizennégy napon belül jogában áll elállni ettől a szerződéstől az okok megadása nélkül.

Az elállási határidő

  • a szerződéskötést napját követő tizennégy nap olyan digitális tartalmakról kötött szerződések esetén, amelyek nem fizikai adathordozón kerülnek kiszállításra;
  • adásvételi szerződések esetén tizennégy nap attól a naptól kezdődően, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy – aki nem szállító – birtokba vette az árukat;
  • több terméket érintő olyan szerződések esetén, amelyet Ön egy egységes megrendelés keretében rendelt, és amelyek külön kerülnek kiszállításra, tizennégy nap attól a naptól kezdődően, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy – aki nem szállító – birtokba vette az utolsó részszállítmányt vagy az utolsó árut.

Az elállási jogának gyakorlásához értesítenie kell cégünket (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln, Németország, Tel.: 06800 21276, E-mail: [email protected]) egy egyértelmű nyilatkozat formájában (pl. postai úton küldött levél, telefax vagy e-mail), amely tartalmazza az Ön arra irányuló döntését, hogy el szeretne állni ettől a szerződéstől. E célból Ön használhatja a mellékelt elállási mintaűrlapot, ez azonban nem kötelező.


Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jogának gyakorlására vonatkozó közlést az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor cégünknek haladéktalanul és legkésőbb az Ön elállási igényének általunk történő átvételét követő 14 napon belül vissza kell fizetnie Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek az általunk felkínált legkedvezőbb árú standard szállítástól eltérő más szállítási mód választása miatt kerültek felszámításra). E visszafizetés során ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve akkor, ha Önnel kifejezetten valami másban egyeztek meg; semmilyen esetben nem számítanak fel díjakat Önnek e visszafizetés miatt. Elutasíthatjuk a visszafizetést, amíg ismét vissza nem kaptuk az árukat, illetve amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árukat, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Önnek haladéktalanul és minden esetben legkésőbb a szerződéstől való elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie számunkra, illetve át kell adnia az árukat. A határidőt akkor tartja be, ha az árukat a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el. Az áruk visszaküldésének költségeit cégünk viseli.

Az elállásra vonatkozó tájékoztatás vége

 

B. ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Amennyiben el szeretne állni a szerződéstől, akkor kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza számunkra e-mailben vagy postai úton.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Utoljára megtekintett
Live Chat Live Chat