Elállás joga

A következőekben törvényileg előírt felvilágosítást kap az elállási jog feltételeiről és következményeiről.

Az elállásról való tájékoztatás

Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

A visszavonási határidő 14 napot tartalmaz, és attól a naptól számítandó, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett, (a személy nem a vállalatalapító) a terméket megvásárolta.

Ahhoz, hogy az elállástól való jogával éljen, tájékoztatnia kell cégünket (lizengo GmbH & Co KG. Eiler Str. 3, 51107 Köln, info@lizengo.hu, Telefon: 0049 6800 21276 Telefax: 0049 22180026711) egy egyértelmű magyarázattal a szerződéstől való elállás határozatáról.

A visszavonási határidőt figyelembe véve elegendő, hogy még a határidő lejárta előtt elküldi nekünk a nyilatkozatot (az elküldés határidejét vesszük figyelembe).

Az elállástól való jog elévül olyan szerződésnél, ha a vállalkozó a szerződés végrehajtását megkezdte, miután a felhasználó:

1. egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozó a szerződés végrehajtásának megkezdését az elállási határidőn belül megkezdi és

2. tudomásul veszi, hogy ezen beleegyezése az elállás jogának elvesztésével jár.

A visszavonás következményei

Ha Ön ettől a szerződéstől eláll, kötelesek vagyunk minden kifizetett pénzt haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetni. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot alkalmazzunk, amivel Ön eredetileg a Webáruházunknál fizetett, (kivételt képez ez alól ha előtte másban egyeztek meg a felek) amihez extra költségek nem lesznek hozzászámolva. A visszafizetést vállalatunk megtagadhatja, amíg a terméket nem kapta vissza, vagy nem igazolja felé, hogy a terméket már visszaszolgáltatta. Ön haladéktalanul, de legalább a vásárlás napjától számítva 14 napon belül a terméket visszaküldte vagy átadta. 

Önnek csak abban az esetben kell a termék értékvesztéséből fakadóan téríteni ha igazolni lehet, hogy a termék funkciójában vagy működésében hiány tapasztalható.

Utoljára megtekintett